Czym jest apetyt i jak działa?


Za stan, w którym nie potrafimy sobie odmówić jakieś naszej ulubionej przekąski mimo braku głodu odpowiada apetyt, apetyt jest to zwykła chęć zjedzenia jakiegoś określonego produktu, a to że mamy bardzo szybki dostęp do wielu pokarmów i przekąsek bardzo nam to ułatwia. O naszym wyborze decydują nasze upodobania, na które wpływają wygląd, smak i zapach pokarmu. Percepcja każdego z tych bodźców zmierza ku przyjemności, jaką mamy z jedzenia. Poznane zostały trzy narzędzia, które służą sterowaniu apetytem.

Narzędzie, które mówi o tym, że te same smaki odpowiadają nam mniej lub bardziej w stanie głodu i sytości. Cukier będzie dla nas atrakcyjny w stanie głodu, natomiast, jeśli będziemy syci, nie będziemy mieli na niego już takiej ochoty. Jest to alliestezja – zmiana odczuwania smakowitości produktów.

Jeśli będziemy spożywali produkty tylko kwaśne, w końcu będziemy mieli „smaka” na coś słodkiego czy słonego i odwrotnie. Za taki stan odpowiada sytość specyficzna. W miarę jedzenia pokarmu o tym samym smaku, receptory odpowiadające za odczuwanie smaku tego rodzaju pokarmu „zmęczą” się i nie będą już przekazywały tej smakowitości do naszego mózgu. Funkcje receptorów odpowiadających za inne smaki nie będą zakłócone. Mniej zjemy jeśli podczas posiłku będziemy łączyć smaki, niż przy jednostajnym jadłospisie.

Również nasze doświadczenie w konsumpcji pokarmów będzie miało wpływ na to co wybieramy www.ncbi.nlm.nih.gov. Będziemy sięgać po produkty, które mają dobry wpływ na nasz organizm, a unikać tych, po których odczuwaliśmy nie dolegliwości bądź się nimi zatruliśmy. Są to tak zwane wyuczone reakcje warunkowe. Jednakże takie nabyte preferencje i awersje nie są trwałe i w ciągu lat mogą się zmieniać a nawet zanikać bądź wręcz ulegać odwróceniu.

Rate this post