Czym jest zdrowie? Czym jest choroba?


Dla wielu osób zdrowie będzie mocno subiektywnym odczuciem. Przez długie lata pojęcie zdrowia pojmowano przede wszystkim jako brak choroby, to znaczy brakiem jakichkolwiek dysfunkcji narządów czy organów. W ostatnich latach takie pojęcie zdrowia zostało poddane wielu dyskusjom, bo dlaczego zdrowie miało być jedynie stanem przeciwnym chorobie? Czy osobę, która nie posiada np. niewydolności serca czy złamanej ręki można nazwać osobą zdrową? Okazuje się, że choroba, to nie tylko pewien stan upośledzenia fizycznego, ale wiele stanów, kiedy w ogóle nie jesteśmy nawet świadomi, przez nieodczuwanie dolegliwości.

Takie stany mogą być jedynie wykrywane dzięki specjalistycznym i nie używanym na co dzień w życiu człowieka badaniom i testom laboratoryjnym pl.wikipedia.org. Istnieje pytanie, czy zdrowie powinno się pojmować w kryteriach ściśle medycznych, czy może jednak w kontekście subiektywnych odczuć jednostki? Przełomem w pojmowaniu definicji zdrowia były poglądy amerykańskiego teoretyka Talcott Parsonsa, który stwierdził, że chorobą jest stan, w którym jednostka pozbawiona jest możliwości pełnienia codziennych ról społecznych, i przeciwnie – zdrowie to stan, w którym człowiek ma możliwość pełnienia i bycia aktywnym na różnych płaszczyznach życia.

Swoje trzy grosze dodała również w 1946 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiując zdrowie jako: „nie tylko brak choroby lub niedomagania, ale również stanem zupełnej pomyślności fizycznej, psychicznej i społecznej” pl.wikipedia.org. Zatem pojęcie zdrowia jednostki należy pojmować jako normalne funkcjonowanie organizmu, jego organów i narządów, adaptację w zmieniającym się środowisku, pewien potencjał fizyczny i psychiczny, który daje możliwość rozwijania aktywności. Trzeba pamiętać, że pojęcia zdrowia i choroby jest bardzo złożone, wielowymiarowe i mało sprecyzowane.

Rate this post